0
0

نمیدونم چرا تگ :

<meta name=”google-site-verification” content=” />

را در سربرگ قالب نیلسون در داخل head قرار میدم گوگل شناسایی نمیکنه یعنی وریفای نمیکنه

البته قسمت content رو اینجا بر داشتم

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید

bigtheme